Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030

Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030 to wspaniałe narzędzie, które wspiera użytkowników w optymalizacji wykorzystania tego wydajnego urządzenia. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat działania systemu operacyjnego, jak również instrukcje konfiguracji i instalacji wszystkich opcji i funkcji. Podręcznik użytkownika Fujitsu Stylistic 5030 ma na celu pomóc Ci w sprawnym i wydajnym wykorzystaniu wszystkich możliwości tego urządzenia. Zawiera on informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego, jak również instrukcje dotyczące konfiguracji i instalacji wszystkich opcji i funkcji. Podręcznik użytkownika może również pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi możesz się spotkać podczas użytkowania tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ACER ASPIRE 5030. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ACER ASPIRE 5030 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ACER ASPIRE 5030

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ACER ASPIRE 5030 (1333 ko)
ACER ASPIRE 5030 (4245 ko)ACER ASPIRE 5030 MODEM (287 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ACER ASPIRE 5030

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Niniejszego podrcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie mona w caloci ani w czci kopiowa, tlumaczy, czy przeksztalca w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wczeniejszej zgody na pimie. Sony Corporation nie udziela adnych gwarancji na ten podrcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyranie zrzeka si wszelkich dorozumianych gwarancji jakoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu w odniesieniu do tego podrcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w adnym wypadku nie bdzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, nastpcze lub szczególne spowodowane uyciem tego podrcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub te powizane z nimi, niezalenie od odpowiedzialnoci deliktowej lub kontraktowej albo innych ustale. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podrczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. [... ] Jeli nie bdziesz uywa komputera przez dluszy czas, a jest on odlczony od zasilania sieciowego, przelcz go w tryb hibernacji lub wylcz.Jak aktywowa tryb upieniaKliknij menu Start, strzalk przy przycisku Zablokuj, a nastpnie wybierz opcj Tryb upienia.Jeli komputer jest w trybie upienia, nie mona wloy dysku CD. Jeli akumulator wyczerpie si, kiedy komputer jest w trybie upienia, wszystkie niezapisane dane zostan utracone. Aby unikn utraty danych, naley czsto je zapisywa.Jak wróci do trybu normalnegoNacinij dowolny klawisz. Jeli naciniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie si wylczy. Spowoduje to utrat wszystkich niezapisanych danych.n 105 NDostosowywanie ustawie komputera VAIOJeli komputer nie jest uywany przez pewien czas, przelczy si w tryb upienia. Aby tego unikn, mona zmieni ustawienia trybu upienia.Jak zmieni ustawienia trybu upienia1 2 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon stanu energii na pasku zada i wybierz opcj Opcje zasilania. Zmie czas, po jakim komputer przechodzil bdzie w tryb upienia i kliknij przycisk Zapisz zmiany.n 106 NUywanie trybu hibernacjiPrzy przejciu do trybu hibernacji stan systemu zostaje zapisany na wbudowanym urzdzeniu pamici masowej, a zasilanie zostaje wylczone. W tym trybie wskanik zasilania nie wieci si.Jeli nie bdziesz uywa komputera przez dluszy czas, przelcz go w tryb hibernacji.Jak aktywowa tryb hibernacjiNacinij kombinacj klawiszy Fn+F12. Aby przelczy komputer w tryb hibernacji, mona te klikn menu Start, strzalk obok przycisku Zablokuj i opcj Hibernuj.Jeli komputer jest w trybie hibernacji, nie mona wloy dysku CD. Wyjcie z trybu hibernacji zajmuje wicej czasu ni wyjcie z trybu upienia. Nie przeno komputera, a wskanik zasilania nie przestanie si wieci.n 107 NNacinij przycisk zasilania. Aby uzyska pomoc, naley skontaktowa si z VAIO-Link.n 114 NRozbudowa komputera VAIODodawanie i usuwanie pamiciJeli chcesz rozszerzy moliwoci komputera, moesz zwikszy ilo pamici, instalujc opcjonalne moduly. Przed rozbudowaniem pamici komputera naley przeczyta uwagi i procedury przedstawione na nastpnych stronach tego dokumentu.Uwagi dotyczce dodawania/usuwania modulów pamiciNaley zwróci uwag, aby przed dodaniem lub usuniciem modulów pamici umieci komputer na plaskiej powierzchni. Jeli modul pamici nie zostanie wykryty przez komputer lub system operacyjny Windows przestanie dziala stabilnie po jego instalacji, skontaktuj si ze sprzedawc lub producentem modulu pamici. Ladunki elektrostatyczne mog spowodowa uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz si wymian modulu pamici, upewnij si co do nastpujcych kwestii: Procedury opisane w tym dokumencie zakladaj, e uytkownik zna ogóln terminologi dotyczc komputerów osobistych i procedury bezpieczestwa oraz postpuje zgodnie z przepisami dotyczcymi uycia i modyfikacji urzdze elektronicznych. Przed zdjciem jakiejkolwiek czci obudowy komputera wylcz go i odlcz od ródla zasilania (akumulatora i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich lcz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe zagraa zdrowiu uytkownika lub spowodowa uszkodzenie sprztu. Ladunki elektrostatyczne mog spowodowa uszkodzenie modulów pamici i innych komponentów. Modul pamici powinien by instalowany tylko w rodowisku chronicym przed ladunkami elektrostatycznymi. Jeli takie rodowisko jest niedostpne, nie naley dokonywa wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie naley dotyka materialów, które wytwarzaj lub przechowuj ladunki elektrostatyczne (na przyklad celofanu). Dokonujc wymiany, naley uziemi cialo, dotykajc niemalowanej metalowej czci obudowy komputera. ] W latwy sposób mona rejestrowa swoje pytania techniczne przy uyciu spersonalizowanego konta. Linie pomocy VAIO-Link: Zanim skontaktujesz si z centrum VAIO-Link przez telefon, spróbuj rozwiza problem przy uyciu dokumentacji w formie drukowanej i elektronicznej. Odwied inne witryny firmy Sony: http://www. club-vaio. com -- wicej informacji na temat komputerów VAIO i moliwo dolczenia do rozwijajcej si spolecznoci VAIO; http://www. sonystyle-europe. com -- zakupy online; http://www. sony. net -- informacje o innych produktach firmy Sony.Przed uzyskaniem dostpu do materialów online, które zostaly opisane w tej sekcji, naley skonfigurowa polczenie z Internetem.n 187 NPomoce-SupportCo to jest e-SupportJeli po przejrzeniu podrczników uytkownika i strony internetowej (http://www. vaio-link. com) nie udalo si znale odpowiedzi na pytanie lub problem, naley uy funkcji e-Support. W interaktywnej witrynie e-Support mona zadawa dowolne zapytania techniczne dotyczce komputera i uzyskiwa odpowiedzi od wyspecjalizowanego zespolu pomocy technicznej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ACER ASPIRE 5030

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ACER ASPIRE 5030.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Fujitsu Stylistic 5030